Het portal voor het Bureau voor Lokale Zaken is klaar

@zark heeft geholpen met het bouwen en hosten van het onderzoeks platform en netwerkwebsite Bureau voor Lokale Zaken, onderzoeksjournalistiek. In het portal kunnen lokale onderzoeksjournalisten, deskundigen en burger (journalisten) afgeschermd van de buitenwereld onderzoek doen. In de virtuele redactieruimte van het Bureau voor Lokale Zaken kun je alles met elkaar delen, van activiteiten tot uitgebreide documenten. Maar ook discussies aangaan of samen schrijven aan teksten, zoals scenario's en artikelen of een logboek bijhouden.

Tags: 

@ZARK vof

Wij specialiseren ons in websitebeheer en Content Management Systemen (CMS) voor beveiligde samenwerkingsprojecten en community's. We werken met het CMS Drupal. Daarmee bouwen we eenvoudige en complexe websites en intranet websites.

We hechten erg aan privacy, een open internet en open source.