Het portal voor het Bureau voor Lokale Zaken is klaar

@zark heeft geholpen met het bouwen en hosten van het onderzoeks platform en netwerkwebsite Bureau voor Lokale Zaken, onderzoeksjournalistiek. In het portal kunnen lokale onderzoeksjournalisten, deskundigen en burger (journalisten) afgeschermd van de buitenwereld onderzoek doen. In de virtuele redactieruimte van het Bureau voor Lokale Zaken kun je alles met elkaar delen, van activiteiten tot uitgebreide documenten. Maar ook discussies aangaan of samen schrijven aan teksten, zoals scenario's en artikelen of een logboek bijhouden. Redacties kunnen onderling expertise en informatie met elkaar delen.

Met gebruik van open source software hebben we een werkomgeving ingericht waarin de verschillende stadia van journalistiek onderzoek zijn uitgezet: de hypothese / probleemstelling, onderzoeksvragen, de misstand, bronnen, hoor en wederhoor. Per redactie kunnen er onderdelen aan toegevoegd worden.

Scenario's / artikelen
Samen schrijven aan teksten: de onderzoeksopzet, subsidie-aanvragen, scenario's en artikelen, een logboek bijhouden. De redactie administrator bepaald wie welke informatie kan lezen en/of bewerken. Dat bijvoorbeeld handig als je met externe deskundigen samenwerkt die slechts een deel van de onderzoeksresultaten hoeven te zien.

Document management
Deel documenten en bestanden, bijvoorbeeld pdf of mp3 en maak informatie op één centrale plek toegankelijk voor redactieleden en andere deelnemers.

Datasheets
Je kunt gebruik maken van een excel-omgeving waarin datasets kunnen worden aangemaakt en geanalyseerd, ook kun je per project een begrotings- of urenregistratietemplate gebruiken. Datasets kunnen ook weer tussen redacties gedeeld worden.

Agenda
Een centrale agenda of per redactieruimte om bijzondere dagen of evenementen in te zetten.

Nieuws en blogs
Redactieleden kunnen hun activiteiten of nieuws direct delen met de rest van het Bureau.

Redactieruimtes
We kunnen op maat redactieruimtes aanmaken en bijhouden en de taakverdeling per project regelen via een takensysteem. Zo kun je goed bijhouden wat de status is van je projecten en alle losse taken. Interne en externe deelnemers kunnen worden uitgenodigd om (delen van) de redactieruimte te bezoeken en mee te werken.

Notificaties
Via een e-mail notificatiesysteem kunnen de deelnemers van projecten elkaar op de hoogte houden van de voortgang. Zo kan een notificatie gestuurd worden wanneer nieuwe inhoud is aangemaakt of wanneer bestaande inhoud is bijgewerkt.

Beveiligde toegang
Toegang tot de werkomgeving gaat via een VPN verbinding met Twee Factor Authenticatie vindt een extra identificatie plaats.

Blauwdruk
Van elke redactieruimte kan een blauwdruk gemaakt worden zodat deze door een andere lokale redactie kan worden gebruikt als basis voor eigen onderzoek. Een lokaal verhaal kan daardoor landelijke dekking krijgen.

Tags: